05-825 Grodzisk Maz. ul. Żwirki i Wigury 4

(wejście od ul. Krótkiej)

 

SEKRETARIAT: 504-654-084       DYREKTOR:  509-449-501

Godziny otwarcia sekretariatu                         

 • poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00 - 14.00

 • środa 15.00 - 19.00

KONTAKT

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ KIERUNKÓW SZKOŁY POLICEALNEJ

zapoznaj się z naszą ofertą

zapoznaj się z naszą ofertą

TECHNIK

BHP

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

zapoznaj się z naszą ofertą

TECHNIK ADMINISTRACJI

 

 • w 1,5 lub 2 lata, w zależności od wybranego kierunku, zdobędziesz pożądany na rynku zawód;

 

 • poznasz praktyczne umiejętności niezbędne w wybranym przez Ciebie zawodzie;

 

 • nauczysz się prowadzić własną działalność gospodarczą;

 

 • odbędziesz praktyki w danym zawodzie;

 

 • przystąpisz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie;

 

 • otrzymasz świadectwo MEN uznawane przez instytucje polskie i europejskie;

 

 • otrzymasz legitymację, indeks, zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR i inne...

Jakie są korzyści z ukończenia Szkoły Policealnej?

 

Zajęcia w Naszej Szkole odbywają się w systemie zaocznym 2 razy w miesiącu, zazwyczaj co dwa tygodnie w piątki w godzinach 16.30 - 20.30 oraz soboty w godzinach 8.00 - 16.30

 

 

Szkoła realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym, niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,  stosuje zasady klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów, z wyjątkiem egzaminów wstępnych.

Jak wygląda nauka w Szkole Policealnej?

 

Do Naszej Szkoły Policealnej może dostać się praktycznie każdy, kto w momencie zapisu bądź w roku kalendarzowym, w którym podejmuje naukę - ma ukończone 18 lat. Nie ma natomiast ograniczeń wiekowych, a więc na jednym semestrze mogą znaleźć się świeżo upieczeni absolwenci szkół średnich jak i ludzie doświadczeni zawodowo.

 

W przypadku rekrutacji obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy"! To znaczy liczy się wyłącznie kolejność zgłoszeń.

 

Nie ma egzaminów wstępnych!

 

Dlatego też osoby, które chciałyby się dostać do Naszej Szkoły Policealnej nie powinny zwlekać do ostatniej chwili ze złożeniem dokumentów

 

Do Naszej Szkoły może zapisać się:

 

- absolwent liceum ogólnokształcącego,

 

- absolwent technikum;

 

- absolwent liceum dla dorosłych.

 

 

MATURA NIE JEST WYMAGANA!!!!!!!

Jak wygląda rekrutacja w Szkole Policealnej?

PODANIE

 

Wymagane dokumenty do zapisu:

 

 • 3 zdjęcia legitymacyjne;

 

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej;

 

 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu

 

 • Podanie o przyjęcie do szkoły dostępne w sekretariacie lub do pobrania

Jakie dokumenty potrzebne są aby zapisać się do Szkoły Policealnej?

Kiedy można się zapisać do Szkoły Policealnej?

 

Nabór zimowy - zazwyczaj w pierwszy lub drugi weekend września

 

Nabór letni - zazwyczaj w pierwszy lub drugi weekend lutego.

 

Kalendarz zajęć jest dostosowany tak, aby słuchacze mieli możliwość jak najlepszego przygotowania się do egzaminu maturalnego.

Kiedy zaczyna się nauka w Szkole Policealnej?

1,5 roku - na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy

2 lata - na kierunku technik administracji i technik rachunkowości

Ile trwa nauka w Szkole policealnej?

W Szkole Policealnej w zależności od wybranego kierunku w trakcie oraz na koniec procesu kształcenia będziesz mógł przystąpić do egzaminu przeprowadzanego w Naszej Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie i otrzymać świadectwo w danej kwalifikacji, a po zdaniu wszystkich egzaminów w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz tytuł technika.

PRYWATNA SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH "WIKFRAN"

ZAPIS ON-LINE