SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

w Grodzisku Mazowieckim

O NAS:

 

Prywatny Ośrodek Edukacyjny "WIKFRAN" z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim jest niepubliczną placówką kształcącą osoby dorosłe.

 

 

1. Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1                            

 

 2. Prywatna Szkoła Policealna "WIKFRAN":

 

                                                                             - technik administracji

                                                                             - technik rachunkowości

                                                                             - technik BHP

pytanie

ZADAJ NAM PYTANIE

Zapisz się bez konieczności wychodzenia z domu!!!

zapis on-line

ZAPISZ SIĘ ON-LINE

Historia szkoły, organ prowadzący, dyrektor, rada pedagogiczna, organy szkoły

historia

HISTORIA SZKOŁY

ZAPIS ON-LINE

Bezpłatny parking!!!

Stała kadra pedagogiczna!!!

Możliwość kontynuacji nauki!!!

Brak książek!!!

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NR 1

4 lata - dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum, "starej" zasadniczej szkoły zawodowej.

 

3 lata - dla absolwentów "nowej" szkoły zawodowej (branżowej)

ILE TRWA NAUKA W SZKOLE?

Nie musisz być

pełnoletni!!!

Kontynuacja nauki po szkole branżowej!!!

PRYWATNA SZKOŁA POLICEALNA 

"WIKFRAN"

1,5 roku - na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

2 lata - na kierunku technik administracji i technik rachunkowości.

JAKIE DOKUMENTY POTRZEBNE SĄ ABY ZAPISAĆ SIĘ DO SZKOŁY DLA DOROSŁYCH?

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH NR 1

Jeśli chcesz z nami ukończyć szkołę średnią zapraszamy do zapisu ON-LINE lub o osobiste przybycie do sekretariatu (godziny otwarcia w zakładce „kontakt”) z następującymi dokumentami:

 

 • Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla – w przypadku zapisu na semestr pierwszy

 

 • Arkusz Ocen z poprzedniej szkoły – w przypadku przejścia do nas z innej szkoły na semestr wyższy niż pierwszy (jeżeli szkoła do której uczęszczałeś wcześniej odmawia wydania Arkusza Ocen wystarczy, że podasz nam jej nazwę a my zrobimy to za Ciebie)

 

 • Dowód osobisty (do okazania przy zapisie)

 

 • 3 zdjęcia legitymacyjne (można donieść w terminie późniejszym)

PRYWATNA SZKOŁA POLICEALNA  "WIKFRAN"

Jeśli chcesz z nami ukończyć szkołę średnią zapraszamy do zapisu ON-LINE lub o osobiste przybycie do sekretariatu (godziny otwarcia w zakładce „kontakt”) z następującymi dokumentami:

 

 • 3 zdjęcia legitymacyjne;

 

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej;

 

 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu

KORZYŚCI

Z UKOŃCZENIA SZKOŁY DLA DOROSŁYCH?

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH NR 1

 

Po ukończeniu Liceum absolwent:

 1. uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły średniej;

 2. może przystąpić do egzaminu maturalnego;

 3. może kontynuować naukę w naszej szkole policealnej;

 4. może kontynuować naukę na dowolnych studiach lub w zaprzyjaźnionej z nami Warszawskiej Szkole Zarządzania Szkole Wyższej w Warszawie

PRYWATNA SZKOŁA POLICEALNA  "WIKFRAN"

 

Po ukończeniu Szkoły Policealnej absolwent:

 1. uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej;

 2. może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie;

 3. uzyskuje tytuł technika po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie

WIKFRAN

20 - letnie doświadczenie!!!

Nauka tylko 4 dni w miesiącu!!!

KONTAKT

Godziny otwarcia sekretariatu                         

 • poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00 - 14.00

 • środa 15.00 - 19.00

05-825 Grodzisk Maz. ul. Żwirki i Wigury 4

(wejście od ul. Krótkiej)

 

SEKRETARIAT: 504-654-084       DYREKTOR:  509-449-501

Wpisowe - 0 zł !!!

Egzaminy - 0 zł !!!

Lokalizacja w centrum Grodziska!!!

Uprawnienia szkoły publicznej!!!

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, PCPR!!!

Sklepik i kącik kawowy dla naszych słuchaczy!!!

Zajęcia w Naszej Szkole odbywają się w systemie zaocznym 2 razy w miesiącu, zazwyczaj co dwa tygodnie w piątki w godzinach 16.30 - 20.30 oraz soboty w godzinach 8.00 - 16.30.

 

Dzięki temu systemowi niedziele nasi słuchacze spędzają z rodziną.

 Wpisowe - 0 zł!!!      Czesne - 150 zł!! 

 

Sesja egzaminacyjna - 0 zł!!!

 

Egzamin maturalny/potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - 0 zł!!!

Szkoła realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach oraz realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym, niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,  stosuje zasady klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów, z wyjątkiem egzaminów wstępnych.

Nasza szkoła znajduje się w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w samym centrum Grodziska Mazowieckiego - 5 minut od przystanku PKP i PKS.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, do ubiegania się o zasiłek rodzinny, alimentacyjny, oraz rentowy jak również legitymacje uprawniające do zniżek komunikacyjnych.

 

 

BEZPŁATNIE!!!!

W terminach zjazdów otworzony jest w naszej szkole sklepik w którym dostaniesz pyszną kanapkę, coś do picia i jakąś przekąskę. Ponad to SPECJALNIE dla naszych słuchaczy ustawiamy kącik kawowy gdzie CZĘSTUJEMY WAS ciepłą kawą i herbatą oczywiście nieodpłatnie.

Dysponujemy wieloma miejscami parkingowymi na których nasi uczniowie mogą pozostawić samochód w godzinach nauki w szkole.

Mamy stałą kadrę pedagogiczną, uważamy, że to bardzo ważne, aby nauczyciele nie zmieniali się w trakcie edukacji. Mamy przyjemność współpracować z nauczycielami wiele lat a z niektórymi już prawie 20 lat!

Uczniowie LICEUM mogą kontynuować naukę w naszej SZKOLE POLICEALNEJ. Zarówno po liceum jak i po szkole policealnej nasi uczniowie mogą kontynuować naukę w zaprzyjaźnionej z nami WARSZAWSKIEJ SZKOLE ZARZĄDZANIA. SZKOLE WYŻSZEJ W WARSZAWIE.

W naszej szkole uczniowie nie muszą kupować podręczników szkolnych, bowiem nasi nauczyciele tak przygotowują zajęcia aby wiedza podczas nich zdobyta wystarczyła aby zdać egzamin!

 

OSZCZĘDZASZ TYM SAMYM PIENIĄDZE!

ZAPIS ON-LINE !!!

Do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych można przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w liceum ogólnokształcącym dla młodzieży.

Do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła branżową szkołę I stopnia oraz najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat

W przypadku naboru zimowego - do końca sierpnia

 

W przypadku naboru letniego - do końca stycznia

 

 Istnieje możliwość zapisu w trakcie semestru w przypadku zmiany szkoły