W przypadku naboru zimowego - do końca sierpnia

 

W przypadku naboru letniego - do końca stycznia

 

 Istnieje możliwość zapisu w trakcie semestru w przypadku zmiany szkoły

Do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła branżową szkołę I stopnia oraz najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat

Do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych można przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w liceum ogólnokształcącym dla młodzieży.

ZAPIS ON-LINE !!!

W naszej szkole uczniowie nie muszą kupować podręczników szkolnych, bowiem nasi nauczyciele tak przygotowują zajęcia aby wiedza podczas nich zdobyta wystarczyła aby zdać egzamin!

 

OSZCZĘDZASZ TYM SAMYM PIENIĄDZE!

Uczniowie LICEUM mogą kontynuować naukę w naszej SZKOLE POLICEALNEJ. Zarówno po liceum jak i po szkole policealnej nasi uczniowie mogą kontynuować naukę w zaprzyjaźnionej z nami WARSZAWSKIEJ SZKOLE ZARZĄDZANIA. SZKOLE WYŻSZEJ W WARSZAWIE.

Mamy stałą kadrę pedagogiczną, uważamy, że to bardzo ważne, aby nauczyciele nie zmieniali się w trakcie edukacji. Mamy przyjemność współpracować z nauczycielami wiele lat a z niektórymi już prawie 20 lat!

Dysponujemy wieloma miejscami parkingowymi na których nasi uczniowie mogą pozostawić samochód w godzinach nauki w szkole.

W terminach zjazdów otworzony jest w naszej szkole sklepik w którym dostaniesz pyszną kanapkę, coś do picia i jakąś przekąskę. Ponad to SPECJALNIE dla naszych słuchaczy ustawiamy kącik kawowy gdzie CZĘSTUJEMY WAS ciepłą kawą i herbatą oczywiście nieodpłatnie.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, do ubiegania się o zasiłek rodzinny, alimentacyjny, oraz rentowy jak również legitymacje uprawniające do zniżek komunikacyjnych.

 

 

BEZPŁATNIE!!!!

Nasza szkoła znajduje się w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w samym centrum Grodziska Mazowieckiego - 5 minut od przystanku PKP i PKS.

Szkoła realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach oraz realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym, niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,  stosuje zasady klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów, z wyjątkiem egzaminów wstępnych.

 Wpisowe - 0 zł!!!      Czesne - 200 zł!! 

 

Sesja egzaminacyjna - 0 zł!!!

 

Egzamin maturalny/potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - 0 zł!!!

Zajęcia w Naszej Szkole odbywają się w systemie zaocznym 2 razy w miesiącu, zazwyczaj co dwa tygodnie w piątki w godzinach 16.30 - 20.30 oraz soboty w godzinach 8.00 - 16.30.

 

Dzięki temu systemowi niedziele nasi słuchacze spędzają z rodziną.

Sklepik i kącik kawowy dla naszych słuchaczy!!!

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, PCPR!!!

Uprawnienia szkoły publicznej!!!

Lokalizacja w centrum Grodziska!!!

Wpisowe - 0 zł !!!

Egzaminy - 0 zł !!!

05-825 Grodzisk Maz. ul. Żwirki i Wigury 4

(wejście od ul. Krótkiej)

 

SEKRETARIAT: 504-654-084       DYREKTOR:  509-449-501

Godziny otwarcia sekretariatu                         

 • poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00 - 14.00

 • środa 15.00 - 19.00

KONTAKT

Nauka tylko 4 dni w miesiącu!!!

20 - letnie doświadczenie!!!

WIKFRAN

PRYWATNA SZKOŁA POLICEALNA  "WIKFRAN"

 

Po ukończeniu Szkoły Policealnej absolwent:

 1. uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej;

 2. może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie;

 3. uzyskuje tytuł technika po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH NR 1

 

Po ukończeniu Liceum absolwent:

 1. uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły średniej;

 2. może przystąpić do egzaminu maturalnego;

 3. może kontynuować naukę w naszej szkole policealnej;

 4. może kontynuować naukę na dowolnych studiach lub w zaprzyjaźnionej z nami Warszawskiej Szkole Zarządzania Szkole Wyższej w Warszawie

KORZYŚCI

Z UKOŃCZENIA SZKOŁY DLA DOROSŁYCH?

PRYWATNA SZKOŁA POLICEALNA  "WIKFRAN"

Jeśli chcesz z nami ukończyć szkołę średnią zapraszamy do zapisu ON-LINE lub o osobiste przybycie do sekretariatu (godziny otwarcia w zakładce „kontakt”) z następującymi dokumentami:

 

 • 3 zdjęcia legitymacyjne;

 

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej;

 

 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH NR 1

Jeśli chcesz z nami ukończyć szkołę średnią zapraszamy do zapisu ON-LINE lub o osobiste przybycie do sekretariatu (godziny otwarcia w zakładce „kontakt”) z następującymi dokumentami:

 

 • Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla – w przypadku zapisu na semestr pierwszy

 

 • Arkusz Ocen z poprzedniej szkoły – w przypadku przejścia do nas z innej szkoły na semestr wyższy niż pierwszy (jeżeli szkoła do której uczęszczałeś wcześniej odmawia wydania Arkusza Ocen wystarczy, że podasz nam jej nazwę a my zrobimy to za Ciebie)

 

 • Dowód osobisty (do okazania przy zapisie)

 

 • 3 zdjęcia legitymacyjne (można donieść w terminie późniejszym)

JAKIE DOKUMENTY POTRZEBNE SĄ ABY ZAPISAĆ SIĘ DO SZKOŁY DLA DOROSŁYCH?

PRYWATNA SZKOŁA POLICEALNA 

"WIKFRAN"

1,5 roku - na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

2 lata - na kierunku technik administracji i technik rachunkowości.

Kontynuacja nauki po szkole branżowej!!!

Nie musisz być

pełnoletni!!!

ILE TRWA NAUKA W SZKOLE?

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NR 1

4 lata - dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum, "starej" zasadniczej szkoły zawodowej.

 

3 lata - dla absolwentów "nowej" szkoły zawodowej (branżowej)

Brak książek!!!

Możliwość kontynuacji nauki!!!

Stała kadra pedagogiczna!!!

Bezpłatny parking!!!

ZAPIS ON-LINE

HISTORIA SZKOŁY

historia

Historia szkoły, organ prowadzący, dyrektor, rada pedagogiczna, organy szkoły

ZAPISZ SIĘ ON-LINE

zapis on-line

Zapisz się bez konieczności wychodzenia z domu!!!

ZADAJ NAM PYTANIE

pytanie

O NAS:

 

Prywatny Ośrodek Edukacyjny "WIKFRAN" z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim jest niepubliczną placówką kształcącą osoby dorosłe.

 

 

1. Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1                            

 

 2. Prywatna Szkoła Policealna "WIKFRAN":

 

                                                                             - technik administracji

                                                                             - technik rachunkowości

                                                                             - technik BHP

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

w Grodzisku Mazowieckim