Ile trwa nauka w Liceum dla dorosłych?

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE DLA DOROSŁYCH NR 1

ZAPIS ON-LINE

 • 3 lata - dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum, "starej" zasadniczej szkoły zawodowej.

 

 • 2 lata - dla absolwentów "nowej" szkoły zawodowej

Kiedy zaczyna się nauka w Liceum dla dorosłych?

 

Nabór zimowy - zazwyczaj w pierwszy lub drugi weekend września

 

Nabór letni - zazwyczaj w pierwszy lub drugi weekend lutego.

 

Kalendarz zajęć jest dostosowany tak, aby słuchacze mieli możliwość jak najlepszego przygotowania się do egzaminu maturalnego.

Kiedy można się zapisać do Liceum dla dorosłych?

Jakie dokumenty potrzebne są aby zapisać się do Liceum dla dorosłych?

 

Jeśli chcesz z nami ukończyć szkołę średnią zapraszamy do zapisu ON-LINE lub o osobiste przybycie do sekretariatu (godziny otwarcia w zakładce „kontakt”) z następującymi dokumentami:

 

 • Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla – w przypadku zapisu na semestr pierwszy

 

 • Arkusz Ocen z poprzedniej szkoły – w przypadku przejścia do nas z innej szkoły na semestr wyższy niż pierwszy (jeżeli szkoła do której uczęszczałeś wcześniej odmawia wydania Arkusza Ocen wystarczy, że podasz nam jej nazwę a my zrobimy to za Ciebie)

 

 • Dowód osobisty (do okazania przy zapisie)

 

 • 3 zdjęcia legitymacyjne (można donieść w terminie późniejszym)

 

 • Podanie o przyjęcie do szkoły dostępne w sekretariacie lub do pobrania

PODANIE

Jak wygląda rekrutacja w Liceum dla dorosłych?

 

Do Naszego Liceum dla dorosłych może dostać się praktycznie każdy, kto w momencie zapisu bądź w roku kalendarzowym, w którym podejmuje naukę - ma ukończone 18 lat. Nie ma natomiast ograniczeń wiekowych, a więc na jednym semestrze mogą znaleźć się młodzi jak i ludzie doświadczeni zawodowo.

 

W przypadku rekrutacji do liceum dla dorosłych obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy"! To znaczy liczy się wyłącznie kolejność zgłoszeń.

 

Nie ma egzaminów wstępnych!

 

Dlatego też osoby, które chciałyby się dostać do Naszego Liceum dla dorosłych nie powinny zwlekać do ostatniej chwili ze złożeniem dokumentów

Jak wygląda nauka w Liceum dla dorosłych?

 

Zajęcia w Naszej Szkole odbywają się w systemie zaocznym 2 razy w miesiącu, zazwyczaj co dwa tygodnie w piątki w godzinach 16.30 - 20.30 oraz soboty w godzinach 8.00 - 16.30

 

 

Szkoła realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia ogólnego oraz realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym, niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,  stosuje zasady klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów, z wyjątkiem egzaminów wstępnych.

Jakie są korzyści z ukończenia Liceum dla dorosłych?

 

Po ukończeniu Liceum absolwent:

 

 1. uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły średniej;

 2. może przystąpić do egzaminu maturalnego;

 3. może kontynuować naukę w naszej szkole policealnej;

 4. może kontynuować naukę na dowolnych studiach lub w zaprzyjaźnionej z nami Warszawskiej Szkole Zarządzania Szkole Wyższej w Warszawie

W przypadku naboru zimowego - do końca sierpnia, ale w szczególnych przypadkach istnieje możliwość zapisu w trakcie semestru.

 

W przypadku naboru letniego - do końca stycznia, ale w szczególnych przypadkach istnieje możliwość zapisu w trakcie semestru.

KONTAKT

Godziny otwarcia sekretariatu                         

 • poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00 - 14.00

 • środa 15.00 - 19.00

05-825 Grodzisk Maz. ul. Żwirki i Wigury 4

(wejście od ul. Krótkiej)

 

SEKRETARIAT: 504-654-084       DYREKTOR:  509-449-501